قميص فسكوز قصير 13

179.00 ج 152.15 ج 152.15

كاش حريمى فسكوز

L   60-80 Kilo

XL   80-100 Kilo