قميص فسكوز قصير 12

179.00 ج 152.15 ج 152.15
كاش حريمى فسكوز
L   60-80 Kilo
XL   80-100 Kilo