قميص فسكوز جابونيز قصير 1

LE 159.00 LE 135.15 135.15

كاش حريمى فسكوز

L   60-80 Kilo

XL   80-100 Kilo